Izložbena dvorana Muzeja Drave od javnog interesa

Barcsi Barangolo 5 Kulturne znamenitosti 5 Izložbena dvorana Muzeja Drave od javnog interesa

Izložbena dvorana Muzeja Drave od javnog interesa

Na području Nacionalnog parka Dunav-Drava, Unutarnji Šomođ jedina je ustanova od muzejskog značaja koja dočekuje svoje posjetitelje od proglašenja za grad u Barči (1979.). Osnovano je 1979. godine od strane Gradskog vijeća Barče, znanstvena je i javna kulturna ustanova. Zbirka obuhvaća područje etnografije i povijesti, područje prikupljanja su grad i okolica, uz Dravu, te sela bivše četvrti Barča. Što se tiče prikupljanja materijala, to je jedna od najvećih takvih ustanova u Šomođskoj županiji. Temeljio se na zbirkama Barčinog zavičajnog kruga, a potom je nekoliko većih privatnih zbirki obogatilo muzejsku građu. Njegove stalne i povremene izložbe i dalje su otvorene za one koji se mogu upoznati s nošnjama narodne kulture uz rijeku, ali osim karakterističnih rekvizita prošlosti, značajnu ulogu imaju i današnji dokumenti: dokumenti Barčinih tvrtki, ustanova i obitelji

Kontakti:

Izložbena dvorana Muzeja Drave od javnog interesa
Ullica Széchenyija 22., 7570 Barča
+36 (82) 462-817
dkmkbarcs@gmail.com

Radno vrijeme:
Ponedjeljak: zatvoreno
Utorak: 10:00-12:00, 14:00-16:00
Srijeda: 10:00-12:00, 14:00-16:00
Četvrtak: 10:00-12:00, 14:00-16:00
Petak: 10:00-12:00
Subota: 10:00-12:00, 14:00-16:00
Nedjelja: zatvoreno

Ostale informacije »