Centar za mobilnost

Staro skladište soli nakon obnove pretvoreno je u višenamjensku turističku stanicu koja, kao i stari karavan-saraj, pruža mjesto za odmor i okrepljenje umornih lutalica.

Interaktivni izložbeni prostor

Centar mobilnosti pruža dom za izložbeni prostor od 98 m2 s pet različitih elemenata, u kojem uz zidnu dekoraciju koja stvara ugodnu atmosferu, nalaze se fotelje, klupe i stolovi za društvene igre.

Tumaranje po Barči

Barča ili Barč (mađ. Barcs), koji ima status grada dobio 1979. godine, nalazi se u Nacionalnom parku „Dunav-Drava”, služi kao južna kapija Šomođske županije i glavni je grad rijeke Drave. Barča je dinamično razvijajući mali grad od 123 km2, smješten na mađarsko-hrvatskoj granici, prirodno središte Barčanske mikroregije, trenutno s više od 10.000 stanovnika.