Dvorac Széchényi u Somogytarnóci

Barcsi Barangolo 5 Povijesne znamenitosti 5 Dvorac Széchényi u Somogytarnóci

Dvorac Széchényi u Somogytarnóci

Dvorac Széchenyi (star 148 godina), sagrađen 1873., a sagradio ga je grof Ferenc Széchényi, unuk Istvána Széchenyija, pod spomeničkom je zaštitom. Zgradu eklektičnog stila dizajnirao je Antal Wéber. U njemu je do 1944. godine živjela grofovska obitelj, nakon čega je nakon nacionalizacije korištena u javne svrhe. Nakon uspostave Državnog gospodarstva Somogytarnóca postalo je njegovo središte. Nakon prestanka gospodarstva, zgrada je početkom 1990-ih postala privatno vlasništvo, a nakon toga se njeno stanje naglo pogoršavalo. Rijetka, egzotična stabla nekadašnjeg velebnog parka dvorca uvelike su posječena, sada su u životnoj opasnosti, o njihovoj mogućoj upotrebi ne možete čuti ništa.

Nažalost, kapela obitelji Széchenyi (sagrađena 1907.) na groblju Somogytarnóca nalazi se u zatvorenom prostoru i ne može se posjetiti, ali je i spomenik na ovom području. Park od 3 hektara oko dvorca vrijedan je park s posebnim stablima, a na periferiji naselja na nekadašnjem pašnjaku su iznimno velika stabla bagrema.