Križ Pálfalua

Križ Pálfalua

Kameni križ u ulici Harangláb (ulica Bema J.).  Godina 1841., uklesana na njegovu postolju i sada nažalost ožbukana, obilježava godinu naseljavanja Pálfalua.