Milenijski spomenik u Barči

Barcsi Barangolo 5 Povijesne znamenitosti 5 Milenijski spomenik u Barči

Milenijski spomenik

Monumentalno djelo kipara Józsefa Klinga podignuto je u centru grada 2000.