Nacionalni park Dunav-Drava

Barcsi Barangolo 5 Prirodne atrakcije 5 Nacionalni park Dunav-Drava

Nacionalni park Dunav-Drava

Park je započeo parlamentarnom rezolucijom 1991. godine, a svečano je otvoren u travnju 1996. spajanjem nekoliko prethodno proglašenih zaštićenih područja. Nacionalni park se nalazi između ušća Dunava Sió i granice te uz Dravu. Prostire se na površini od oko 50.000 hektara. Područje djelovanja Uprave Nacionalnog parka Dunav-Drava obuhvaća cijeli teritorij Baranjske i Tolne županije, Šomođske županije (osim južne obale Balatona), te manjim dijelom Fejér i Bács-Kiskun županije. Nacionalni park ima šest teritorijalnih cjelina: Gemenc, Béda-Karapancsa, Dravsko polje, Barčka kleka, šuma Lankóczi, područje Zákány-Őrtilos, a može se podijeliti na pet područja zaštite krajobraza: Boronka-Mellék zaštićeno područje krajobraza, Južno Mezőföld. Područje, Zaštićeno područje krajobraza Istočni-Mecsek, Zaštićeno područje krajobraza Zapadni Meček, Zaštićeno područje krajobraza Zselic.

Djelatnici Uprave Nacionalnog parka Dunav-Drava pomoći će vam u otkrivanju ove tajanstvene regije, posebne flore i faune u mnogim godišnjim dobima nizom prezentacijskih mjesta (npr. Izložbeni centar Vrata Drave), programskom ponudom, poučnim stazama, kampovima, predavanja i vođenja.

Više detalja na web stranici nacionalnog parka »