Rijeka Drava

Rijeka Drava

Značajna desna pritoka Dunava je Drava, koja je treća najveća rijeka u Mađarskoj. Drava je jedinstvena vrijednost te vrste, a možda i jedna od najuzbudljivijih rijeka u Mađarskoj. Brze, hirovite vode kod Barče toliko su bistre da u njemu živi dvije trećine ribljih vrsta u zemlji. Zbog toga su rijeka i njezini rukavci raj za ribolov.

Drava izvire u tirolskim Alpama, u blizini talijansko-austrijske granice, sa slivnom površinom od oko 40.000 četvornih kilometara i ukupnom dužinom od 749 kilometara. Uz korito rijeke proteže se značajan dio Nacionalnog parka Dunav-Drava.

U Barči danas već možemo naćiDravsku šetnicu uz Dravu, gotovo 1300 metara dugačku, koja je popularno mjesto za one, koji su željne opuštanja i aktivnog odmora. Kod Barče druga obala rijeke pripada već Republici Hrvatskoj.