Barcs epületatado

Konferencija za medije u sklopu završne konferencije i svečane primopredaje zgrade održane 24. ožujka

Barcsi Barangolo 5 Vijesti 5 Konferencija za medije u sklopu završne konferencije i svečane primopredaje zgrade održane 24. ožujka