Turski dvorac Barče

Turski dvorac Barče

Turski dvorac Barče
Barcsi Barangolo 5 Povijesne znamenitosti 5 Turski dvorac Barče

Turski dvorac Barče

Nakon pada Sigeta 1566. godine, Beg Iskender Čelebi sagradio je palisadu od dasaka u Barči 1567. Dvorac je izgrađen na obali Drave kako bi mogao kontrolirati prijelaz i brodski promet. Godine 1567. ovamo je pod dvorac dovedena i turska dravska mornarica. Dvorac je bio okružen s tri reda nabijenih zidova i opkopa, a unutar straže su stajale stambene kuće, skladišta i mala džamija. Njegova garda je 1568. godine bila 193, 1619. godine 178, uglavnom pješaka.

Do pada Kaniže (1600.) dvorac je pripadao vanjskoj obrambenoj liniji Turskog Carstva, a potom je postao manje važan. U napadu Mađarske 1595. godine potpuno je uništen, ali su ga Turci ubrzo obnovili. Nikola Zrinski 1663-64. tijekom zimskog pohoda dvorac je zauzet i razoren, koji se više nije obnavljao. Njegovo mjesto utvrđeno je 1978. godine lokalnim povijesnim istraživanjima. U razdoblju od 1989. do 1994. godine na nekadašnjem prostoru dvorca vršena su manja iskapanja u četiri sezone iskopavanja, a potom je arheolog 2002.-2003. otkrio veći dio nekadašnjeg dvorca.