Főszolgabírói hivatal - Barcs

Főszolgabírói hivatal

Főszolgabírói hivatal - Barcs
Barcsi Barangolo 5 Történelmi nevezetességek 5 Főszolgabírói hivatal

A főszolgabírói hivatal

Barcs 1896-ban járási székhellyé vált. Ezzel párhuzamosan megindult a főszolgabírói hivatal építésének előkészítése, a hivatali munka megszervezése. Rövid ideig ideiglenes épületben működött a szolgabíróság. A végleges épület helyének kijelölése során komoly vita és feszültség alakult ki Barcs és Barcstelep között, mindkét településrész magáénak szerette volna tudni e fontos középületet. Végül középúton, az Ország út akkor még beépítetlen részén 1896-ban kezdték meg az építkezést. A terveket Spur Lajos uradalmi mérnök készítette, a kivitelezést Stigler István építési vállalkozó végezte.

A főszolgabírói hivatal 1897. augusztus 10-én vette birtokba a helyi léptékkel mérve impozáns középületet. Az első főszolgabíró Fenyőssy Ödön volt, őt Sárközy György, Szandház Ferenc, Barcsay Ákos, majd Boronkay Károly követte. A II. világháborút követően, az új társadalmi és politikai berendezkedés nyomán a Barcsi Járási Tanács működött itt. Barcs várossá válását követően (1979), a járások megszűntével a Városi Tanács, majd a Polgármesteri Hivatal foglalta el az épületet.